Existuje bůh?

Naposledy aktualizováno:

Mnoho lidí vidí boha jako smyšlenou postavičku starého pána sedícího někde na obláčku. Najdou se však tací, kteří víře v boha zasvětí celý svůj život. Tak jak je to? Kdo je bůh? Existuje bůh nebo neexistuje?

Hospodin, Alláh nebo Višna?

Jsme křesťanský národ. Ačkoliv dnes v České republice narazíte většinou na ateisty, z důvodu víry v boha na našem území proběhlo několik významných pří. Křesťanství je náboženství monoteistické, to znamená, že věří pouze v jednoho boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe a země. Abstraktní představa boha v judaismu by byla pravděpodobně podobná, však mají tyto náboženství stejné kořeny. Rozdíl mezi křesťanským a židovským bohem je ovšem v tom, jaký mají k bohu přístup. V případě židovské víry není bůh nekompromisně milující postava, jeho lásku si musíte zasloužit. 

Bible, jedna z nejvíce čtených knih vůbec.

Stejný počet bohů (jednoho) má i islám. Ten zde však nosí jméno Alláh, a vyznavači islámu se nazývají muslimové. Někdo by mohl tvrdit, že Alláh a Hospodin může být totéž božstvo, pravdou však je, že když začnete zkoumat blíž, mají rozdílné povahy. No ale což, není bůh přeci jen všemohoucí?

Hinduismus je po křesťanství a islámu třetím nejrozšířenějším náboženstvím. S počtem bohů se to tady začíná trochu komplikovat, existuje několik druhů hinduismu. Nejznámějšími hinduistickými bohy jsou však Šiva, Brahmá a Višna.

Poněkud střízlivější víru mají buddhisté. Tito mistři v odříkání nemají boha jako takového, pouze uznávají Buddhu, který sám sebe nepovažoval za boha, nýbrž za člověka, který ukazuje cestu ostatním. Vyznávání buddhismu dokonce ani nespočívá ve víře.

Víte vůbec o bohu?

Bezbožně smýšlející osoba, čili ateista, může mít také mnoho podob. I v dnešním moderní světě se může objevit člověk, který o existenci boha neví. Častějším případem je, že nevěřící osoba možnost boha uznává, jeho existenci však popírá. To hraničí i s nejistým ateismem, kdy si daný jedinec neustále klade otázky, zda bůh existuje či nikoliv. I v tomto odvětví se mohou objevit osoby, či dokonce společenství, kteří ateismus aktivně hlásají.

Není bůh ve všem?

Čtenáři, kteří rádi po večerech filozofují, budou znát pojem panteismus. Ten spočívá v myšlence, že všechno tvoří jeden celek, a ten je božské povahy. Zjednodušeně řečeno to znamená, že bůh je ve všem.

Existence boha tedy úzce souvisí s vírou. Neexistuje žádný vědecký experiment, který by existenci boha dokázal. Dovolím si tedy citovat Bohuše z filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag: „Však vašu pi*u sem taky neviděl, a věřím, že ju máte!“

A víra je, zejména s nástupem umělé inteligence, celkem důležitá věc. Dostáváme se k duchovnímu rozvoji člověka. Kdo ví, kam nás vývoj v oblasti AI zavede, a dokonce se tvrdí, že duchovní život by mohl být tím jediným, co nás odliší od strojů.

Filters Sort

Každý by měl věřit v sám sebe

Pokud hledáte „víru v něco“, nebo se dokonce ptáte „jak začít věřit“, měli byste začít u sebe. Každý by měl věřit sám v sebe. Nemůže se i tato víra brát jako víra v boha? Nejsme nakonec my to božstvo (ať už jako jednotlivci či jako celek)?

Věřte v sami sebe.

Pěkný názor na to má duchovní učitelka Teal Swan. Tvrdí, že veškerá náboženství jsou vlastně něco jako mateřská školka víry. Dokonce řekla, že Češi jsou poměrně duchovní národ.

Tak jak jsme na tom? Uznáváme existenci boha?

Existuje bůh?

Existuje bůh?

Hlasování již proběhlo. Děkujeme.
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments