Přijde další genocida?

Genocida je zločin proti lidskosti. Jedná se masové vyvražďování určité skupiny lidí – etnické, národní nebo třeba náboženské. Nejznámější genocidou je ta z druhé světové války, tato genocida nese i konkrétnější název – holocaust. Takové šílenství, kdy umírají lidé ve …

Čtěte více